+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Тасаг нэгж

Тасаг нэгж

Тасгууд

Тасгууд | Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг

УХТЭ-ийн тасгууд  нь Монгол Улсын хууль, тушаал, журмыг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохион байгуулж байна. 

Тасаг нэгж