+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Тасаг нэгж

Тасаг нэгж

Бөөр дотоод шүүрлийн тасаг

Бөөр дотоод шүүрлийн тасаг | Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг

Тус тасаг нь бөөрний болон дотоод шүүрлийн эмгэгтэй үйлчлүүлэгчдийг төлөвлөгөөт болон яаралтай журмаар хүлээн авч үйлчлүүлэгчдэд тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлж байна. Бөөрний эдийн шинжилгээг 2014 оноос хойш тасралтгүй хийж бөөрний өвчнийг эрт үе шатанд оношлон эмчилгээг Олон улсын удирдамжийн дагуу хийж байна. Бид дараах үйлчилгээг санал болгож байна:

  • Гемодиализ эмчилгээг
  • Хэвлийн диализ эмчилгээг
  • Амбулаторийн үргэлжилсэн хэвлийн диализ (CAPD)
  • Автомат хэвлийн диализ (APD)
  • Бөөрний архаг болон хурц дутагдлын улмаас бөөр орлуулах эмчилгээ
С.Байгалмаа

С.Байгалмаа

Бөөр дотоод шүүрлийн тасгийн эрхлэгч

Б.Банзрагч

Б.Банзрагч

Бөөр дотоод шүүрлийн тасгийн их эмч

Т.Ариунтуяа

Т.Ариунтуяа

Бөөр дотоод шүүрлийн тасгийн их эмч

Э.Нарныгэрэл

Э.Нарныгэрэл

Бөөр дотоод шүүрлийн тасгийн их эмч

Б.Жанибек

Б.Жанибек

Бөөр дотоод шүүрлийн тасгийн их эмч

Б.Энх-Ундрал

Б.Энх-Ундрал

Бөөр дотоод шүүрлийн тасгийн их эмч

Тасаг нэгж