Мэдээмэдээлэл

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн “Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл”-д дарга, дэд дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүнээр элсэх санал авч байна

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн “Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл”-д дарга, дэд дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүнээр элсэх санал авч байна

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн “Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл”-д дарга, дэд дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүнээр элсэх санал авч байна            Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай” хууль батлагдсан. Мөн Монгол Улсад Залуучуудын байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ...

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг ийн Гэмтэл согог, ортопедийн тасгийн эмч Б.Батзориг Төрийн дээд одон, медаль

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг ийн Гэмтэл согог, ортопедийн тасгийн эмч Б.Батзориг Төрийн дээд одон, медаль

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэгийн Гэмтэл согог, ортопедийн тасгийн эмч Б.Батзориг Төрийн дээд одон, медаль

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг ийн Гэмтэл согог, ортопедийн тасгийн эмч Б.Батзориг Төрийн дээд одон, медаль

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг ийн Гэмтэл согог, ортопедийн тасгийн эмч Б.Батзориг Төрийн дээд одон, медаль

2021-02-08

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэгийн Гэмтэл согог, ортопедийн тасгийн эмч...

Дэлгэрэнгүй
Хамтдаа давна

Хамтдаа давна

2021-02-03

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг Бие минь хэзээ тэнхрэх бол, гэртээ хэзээ харих бо...

Дэлгэрэнгүй