Нүүр хуудас / Мэдээ мэдээлэл / ЖАЙКА ОУ-ЫН БАЙГУУЛЛАГЫН “СУВИЛАХУЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ” 4 ЖИЛИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖЛҮҮЛЭХ ЗАГВАР ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГААР УЛСЫН ХОЁРДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ СОНГОГДЛОО.

ЖАЙКА ОУ-ЫН БАЙГУУЛЛАГЫН “СУВИЛАХУЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ” 4 ЖИЛИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖЛҮҮЛЭХ ЗАГВАР ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГААР УЛСЫН ХОЁРДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ СОНГОГДЛОО.

Нийтэлсэн огноо: 2022-01-24

      Япон улсын засгийн газар, Жайкагаас ОУ-ын байгууллагаас хэрэгжүүлж буй “Сувилахуйн төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл” - ийн хүрээнд тус эмнэлгийн Сувилахуйн албатай хамтран ажиллан, дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Үүнд:

  • Шинэ сувилагчийн сургалтын удирдамж, сувилагчийн эмнэлзүйн ур чадварын шатлал буюу клиник ладдерыг боловсруулах
  • Сувилахуйн сургагч багш болон үндэсний чиглүүлэгч багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж нэвтрүүлэх
  • Тэргүүлэх чиглэл (халдварт бус өвчин, өндөр настны асаргаа) зэрэг сүүлийн үеийн сувилгаанд чиглэсэн мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан нэвтрүүлэх
  • Төгсөлтийн дараах сургалт эрхлэх байгууллага болон мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоодод төгсөлтийн дараах сургалттай холбоотой санал зөвлөмжийг өгч, дэмжлэг үзүүлэх
  • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд сургалтын хэрэгцээг тодорхойлон (эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, аюулгүй байдал, халдвараас урьдчилан сэргийлэх, суурь тусламж үйлчилгээ) сургалт зохион байгуулах, нэвтрүүлэх