Тусгай тасаг

Тус тасаг нь эмнэлгийн Хоёрдугаар байрны 3 давхарт байрладаг.
 
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
Төрийн болон улс төрийн өндөр албан тушаалтанд  урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийн, диспансерийн хяналтанд авч, эмчлэх, өвчний хүндрэлээс сэргийлэх, эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулдаг.
Мөн Төрийн ордон дахь эмнэлгийн тусламжийн хэсэгт үйлчлэх хүрээний хүн амд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, шаардлага гарсан тохиолдолд үйлчлэх хүрээний бус хүмүүст амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлж байна.

Эмч нар харах