Нүүр хуудас / Тусламж үйлчилгээ / Тусламж үйлчилгээ

Тусламж үйлчилгээ

УХТЭ нь тусламж үйлчилгээг цогцоор үзүүлэхийг зорьдог. Үүнд:

  • Урьдчилан сэтгийлэх үзлэгт жил бүр хамруулах
  • Өвчилсөн тохиолдолд нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээ хийн зөвлөгөө өгч онош ба заалтын дагуу амбулаториор болон хэвтүүлэн эмчлэх
  • Идэвхтэй хяналтад хамруулан өвчний явцыг хянаж, хүндрэлээс сэргийлэх
  • Нарийн мэргэжлийн эмч нарын багаар хэлэлцэн хөдөлмөр зохицуулалтыг шийдвэрлэх
  • Эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, үйлчлүүлэгчдийн эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах, эрсдэл зан үйлийг багасгах зорилгоор үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, өдөрлөгийг тогтмол хийх.

Манай эмнэлэг үйлчлэх хүрээний хүн амд төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

Та амбулаторийн тусламж үйлчилгээний ХҮЛЭЭГДЛИЙН МЭДЭЭ -г энд дарж харна уу!