Төлбөрт өрөө

Манай эмнэлгийн эмчилгээний тасгуудын ТӨЛБӨРТ ӨРӨӨНИЙ ТАРИФ-ыг энд дарж харна уу.

1. Хүүхдийн тасгийн төлбөрт өрөө

2. Уламжлалт эмчилгээний тасгийн төлбөрт өрөө

3. Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасгийн төлбөрт өрөө

4. Мэдрэл судлалын тасгийн төлбөрт өрөө