+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Тасаг нэгж

Тасаг нэгж

Албадууд

Албадууд | Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг

УХТЭ-ийн албадууд нь Монгол Улсын хууль, тушаал, журмыг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний үнэлгээ, дотоод хяналт, шалгалт аудит хийх, зөвлөмж боловсруулах, чанарын сургалт зохион байгуулах чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. Мөн эмнэлгийн чанарын алба нь нэгж дахь тусламж үйлчилгээний чанарын багийн үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч дэмжлэгт удирдлагаар хангаж ажилладаг.

Тасаг нэгж