+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг

Бичиг баримтууд

Нүүр / Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Файл
11 дугаар сарын мэдээ /тэтгэмж/ 2021
11 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021 2021
10 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021 2021
9 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021
8 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021 2021
7 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021 2021
6 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021 2021
5 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021
Ковид-19 цар тахалтай хобоотой шинжилгээний төлбөр (4-р Сар) 2021
4 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021
Ковид-19 холбоотой орлого /нэмэлт данс/ 4 дүгээр сар 2021
4 дүгээр сарын мэдээлэл харилцах /орлого, зарлага/ 2021
3 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээлэл 2021
3 дугаар сарын харилцах /орлого, зарлага/ 2021
Ковид-19 цар тахалтай хобоотой шинжилгээний төлбөр (3-р Сар) 2021
2 дугаар сарын харилцах /орлого,зарлага/ 2021
Ковид-19 цар тахалтай хобоотой шинжилгээний төлбөр (2-р Сар) 2021
2 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээлэл 2021
1 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээлэл 2021
12 дугаар сарын мэдээлэл харилцах /орлого, зарлага/ 2020
10дугаар сарын 1-нээс 11 сарын 25-ны Жижиг мөнгөн сангийн тайлан 2020
7-10 дугаар сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээлэл 2020
10 дугаар сарын мэдээлэл харилцах /орлого, зарлага/ 2020
9 дүгээр сарын мэдээлэл харилцах /орлого, зарлага/ 2020
8 дугаар сарын мэдээлэл харилцах /орлого, зарлага/ 2020