+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг

Бичиг баримтууд

Нүүр / Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Файл
Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах журам 2023
2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 2023
УХТЭ-ийн 2022 оны өргөдөл, гомдол, саналын тайлан 2023
2022 оны Байгууллагын мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын хэрэгжилтийн тайлан 2023
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГЫГ 2021-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 2022
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 2022
УЛСЫН ХОЁРДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН 2022
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2022 ОНЫ ХАМТ (ТАРИФ)-ЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2022
2021 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2021
Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайлан 2020 он 2020