+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг

Бичиг баримтууд

Нүүр / Тушаал шийдвэр

Тушаал шийдвэр

Файл
Эмнэлгийн захирлын 2023 оны тушаалын жагсаалт 2024-01-02
Эмнэлгийн даргын тушаал 2023-03-22
Эмнэлгийн захирлын 2022 оны тушаалын жагсаалт 2023-01-02
Эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт шинэчлэн батлах тухай. 2022оны 07-р сарын 01. А/71 тоот тушаал 2022-07-01
Эмнэлгийн ерөнхий захирлын 2021 оны А тушаалын жагсаалт 2021-01-01
Эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт /бүтэн жилээр/ 2020-01-01
Эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт /бүтэн жилээр/ 2019-01-01
Эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт /хагас жилээр/ 2018-01-01
Эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт /бүтэн жилээр/ 2017-01-01
IV улирлын эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт 2016-12-14