+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Тасаг нэгж

Тасаг нэгж

Аж ахуй үйлчилгээний алба

Аж ахуй үйлчилгээний алба | Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг

Аж ахуй үйлчилгээний алба нь 2021оны 03 сарын 1 нд байгуулагдаж хэд хэдэн нэгжүүд хариуцан гарсан.

Үүнд: - Аж ахуйн хэсэг

           - автограш хэсэг

           - үйлчилгээний хэсэг

           - эмнэлэгийн гэрээт харуул хамгаалалт тус тус орно.

Тухай алба нь 1албаны дарга  үндсэн 2 нярав тасгийн 5 няравтайгаар  үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

·         ААҮА-ны даргаар Х.Ганбаатар

·          Аж ахуйн няраваар Ж.Чулуунцэцэг

·         Хүнсний нярав Д.Отгонсүрэн

·         Тасгийн няравуудаар Ч.Бизъяа, М.Золжаргал, Д.Болормаа, Д.Мягмарсүрэн, Т.Жавзансүрэн гэх хүмүүс ажиллаж байна.                 

  Манай албаны үйл ажиллагаа тендертээр нийлүүлэгдэж байгаа аж ахуйн бараа материал, хүнсний татан авалтууд хийж тухайн ирсэн бараа материалыг тасгийн няравууд хуваарийн дагуу тасаг нэгжүүдэд түгээн олгодог байгаа. Хариуцсан тасаг нэгжүүдийн хатуу болон зөөлөн эдлэл дээр хяналт тавин эвдрэл гэмтэл эд аж ажуйг хариуцан ажилладаг байгаа.

Тасаг нэгж