+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Тасаг нэгж

Тасаг нэгж

Эм зүйн алба

Эрхэм зорилго:
Үйлчлүүлэгч болон өвчтөн, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжил арга зүйн төвлөрсөн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхдээ стандарт, удирдамжийн дагуу эмчилгээний өндөр идэвхитэй, аюулгүй, чанарын баталгаатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурыг тасралтгүй, жигд, хүртээмжтэй ханган, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд оршино.
Алсын хараа:
Эмнэлзүйн эм зүйн тусламж үйлчилгээ, эм хангамжийн хэсгийн үйл ажиллагааг жигд хөгжүүлнэ.
Уриа : Үйлчлүүлэгч төвтэй, зохистой хэрэглээтэй.

Эм зүйн тасгийн эрхлэгч нар:
1958-1959 онд Жигжидсүрэн
1959-1969  онд Б.Тогоо
1969-1990 онд А.Отгон
1990-1992 онд Д.Норовхүү
1992-1997- онд Б.Бадамгарав
1997-2003 онд Д.Оюунбаяр
2003- онд Б.Тунгалаг
2003- онд Гэрэлчимэг
2003-2006 онд Н.Баярмаа
2006-2014 онд Ш. Гансаруул
2014-2018 онд Б. Мөнхжаргал
2019 оноос Эм зүйн алба болсон ба албаны даргаар:
2018- 2021 онд Ш. Гансаруул
2021-2022 онд Н.Мөнхтуул
2022 оноос О. Баяржаргал нар  ажиллаж  байна.

Тасаг нэгж