+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Тасаг нэгж

Тасаг нэгж

Ариутгал халдваргүйтлийн тасаг

Ариутгал халдваргүйтлийн тасаг | Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг
ЦОГТБААТАРЫН УЯНГА

ЦОГТБААТАРЫН УЯНГА

Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасгийн эрхлэгч

Мэргэшил, зэрэг

Халдвар судлаач эмч, Ахлах зэрэг

Боловсрол

Зэрэг: Тархвар судлаач эмчийн ахлах зэрэгтэй. 

1998 онд АУИС-ийг Эрүүл ахуйч, тархвар судлаач мэргэжлээр төгссөн.

2000 онд нян судлаач эмчийн олгох,

2003  онд нян судлаач эмчийн дээшлүүлэх курс,

2006 онд  лабораторийн резидент эмчээр,

2009 онд тархвар судлаач эмчийн мэргэжил олгох  зургаан сарын курст суралцсан.

2013 онд талбарын тархвар судлаачийг нэг жилийн сургалтанд суралцаж талбарын тархвар судлаачаар мэргэжил дээшлүүлсэн.

2014 оноос АШУҮИС-ийн НЭМУ-ын магистрантаар суралцаж байна.

Ажиллaсан байдал

Ажилласан жил: Мэргэжлээрээ тасралтгүй 12 жил ажиллаж байна.

Тасаг нэгж