+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Тусламж үйлчилгээ

Тусламж үйлчилгээ

ХҮҮХДИЙН КАБИНЕТ

Хүүхдийн кабинет нь Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 161 тоот тушаалд заагдсан албан тушаалтануудын 0-16 насны хүүхдэд хүүхдийн ерөнхий мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

Ажиллах цагийн хуваарь: Даваа-Баасан: 8:20-16:20

Байршил: УХТЭ-ийн Дөрөвдүгээр байр /1-3 давхар/

Хүүхдийн амбулатори дараах тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

  • Хүүхдийн эмчийн үзлэг
  • Урьдчилан сэргийлэх үзлэг
  • Товлолт вакцин /0-3 нас/
  • Эрүүл хүүхдийн төлөө зөвөлгөө
  • Утлага эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг.

 

Тусламж үйлчилгээ