+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Тусламж үйлчилгээ

Тусламж үйлчилгээ

ЛАБОРАТОРИ

УХТЭ-н даргын 2014/02/11 өдрийн А/31 тоот тушаалаар Үйл оношзүйн тасгийн бүрэлдэхүүнд байсан лаборатори 18 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр “НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ТАСАГ “  бие даасан тасаг болсон.

Дэлхийд тэргүүлэгч Sysmex, Roche, Stago, Sakura, Biomerieux, Cephied, Runmei, Mindray,Maglumi зэрэг аппаратуудаар оношилгоо шинжилгээг хийж, шинжилгээний чанарын дотоод хяналтыг өдөр тутам хийж хянан, дотоодын болон Австралийн чанарын гадаад үнэлгээнд хамрагдан шинжилгээний чанарын хяналтын тогтолцоог хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Лабораторийн тасаг MNS ISO 15189:2015 стандартын чанарын удирдлагын тогтолцоог лабораторийн бүх үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Бид олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр мэргэжлийн ур чадвартай мэргэшсэн боловсон хүчин баталгаажсан  арга аргачлалаар шинжилгээг хийж, чанартай зөв хариуг гаргаж, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг хангасан шинжилгээг хийхийг зорилго болгон ажиллаж байна.

Тусламж үйлчилгээ