+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Тусламж үйлчилгээ

Тусламж үйлчилгээ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮРДЭЛ, ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА

Үйлчлүүлэгч та эмнэлэгт хэвтэх үедээ дараах шинжилгээг хийлгэсэн байна. Үүнд:

 • Цусны ерөнхий шинжилгээ
 • Шээсний ерөнхий шинжилгээ
 • Цус бүлэгнэлийн шинжилгээ
 • Биохимийн шинжилгээ /эмчийн зөвлөсөн үзүүлэлтийн дагуу/
 • Хэвлийн чанд авиан оношилгоо
 • Зүрхний цахилгаан бичлэг
 • Цээж гэрэлд харуулах
 • Нүдний уг харуулах

Мэс заслын  тасагт  хэвтэх  үйлчлүүлэгч дээрх шинжилгээнүүд дээр  нэмж  дараах  шинжилгээг  хийлгэсэн  байна. Үүнд:

 • ДОХ, Серологийн шинжилгээ
 • Элэгний В,С вирусын шинжилгээг хийлгэсэн байна.

Шинжилгээний хүчинтэй хугацаа

Үйлчлүүлэгч та эмнэлэгт хэвтэхдээ хийлгэх шинжилгээгээ дараах хугацааны дотор хийлгэсэн байна. Үүнд:

 • Дотор, Мэдрэлийн тасагт төлөвлөгөөт журмаар хэвтэж эмчлүүлэх үйлчлүүлэгчийн лабораторийн шинжилгээ эмнэлэгт хэвтэх өдрөөс нэг сарын өмнө, багажийн шинжилгээг зургаан сарын өмнө, вирусын шинжилгээг нэг жилийн өмнө хийгдсэн бол хүчинтэй гэж үзнэ.
 • Мэс заслын тасагт төлөвлөгөөт журмаар хэвтэж хагалгаанд орох бол хэвтэх өдрөөс 14 хоногийн өмнө хийгдсэн шинжилгээг хүчинтэй гэж үзнэ.
Тусламж үйлчилгээ