+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Тасаг нэгж

Тасаг нэгж

Төвүүд

Төвүүд | Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг

УХТЭ-ийн төвүүд нь  эмнэлгийн чанарын алба нь нэгж дахь тусламж үйлчилгээг чанартай хангаж ажилладаг.

Тасаг нэгж