+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг

Бичиг баримтууд

Нүүр / Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа

Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа

Файл
Монгол Улсын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны мэдээлэл 2023-05-22
Монгол Улсын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны мэдээлэл 2023-05-18
Монгол Улсын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны мэдээлэл 2023-04-24
Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар- Чиглэл хүргүүлэх тухай 2023-03-17
Эрүүл мэндийн салбарын Авлигын эсрэг 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2023-03-10
МУЗГ-ын 2023 оны 49 дүгээр тогтоол "2023-2024 оныг Авлигатай тэмцэх жил болгон зарлах тухай" 2023-03-07
Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Сайдын 2023 оны 01 дүгээр албан даалгавар 2023-01-16
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан 2022 2022-12-30
2022 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх төлөвлөгөө 2022-03-02
2021 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх төлөвлөгөө 2021-12-30