+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг

Бичиг баримтууд

Нүүр / Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр,...

Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт

Файл
Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 04 дүгээр албан даалгавар 2023-07-04
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль 2023-07-03
Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах журам 2023-03-21
Чиглэл, зөвлөмж-Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 1а/986 2023-03-09
“Төрийн албаны тухай” Монгол улсын хууль 2017 2023-02-06
Засгийн газрын 2022 оны 197-р тогтоол 2023-02-06
Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Сайдын 2023 оны 01 дүгээр албан даалгавар 2023-01-16
Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл 2023-01-02
Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны тушаал 2022-12-30
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 12-р тогтоол 2022-08-11